Skip to content

Kart og stedfesting – ressurser

KNreise kartdemonstratorer og kode / GitHub

Embedde kartdemonstratorene på en WordPress-site – WP må støtte iframes

//%20http://knreise.no/demonstratorer/demonstratorer/config.html?datasets=dimu&komm=0719&layer=norges_grunnkart&geomFilter=true&showGeom=true#11/59.2867/10.1036

http://knreise.no/demonstratorer/demonstratorer/config.html?datasets=dimu&komm=0719&layer=norges_grunnkart&geomFilter=true&showGeom=true#11/59.2867/10.1036

  • ikke mulig å embedde?
  • – legge inn som bilde med klikkbar lenke istedet

Andre løsninger som viser kulturdata / museumsdata på kart

tinyurl.com/yawxox5x 
– data fra Nationalmuseum (Sverige) / MuseumPlus og Wikidata
– fin valgmeny for datering / tidsperioder
– mest interessante ved denne løsningen; koblingen til Wikidata
– viser fødested for kunstner; ev. døsdsår?, stedfesta kulturobjekt?

Finne koordinater til et punkt/vise koordinater på kart

Georeferere historiske kart

http://mapwarper.net/ – kan georeferere egne kart

http://maps.nypl.org/warper/ – kan bare endre på NYPLs kart?

http://maphub.github.io/ – har et API, for integrering på egen nettside?

LoCloud Geocoding Microservice2

http://locloud.avinet.no/index.php – Stein Runar Bergheim

Fjerne etiketter / tittel fra KML-fil – http://www.europetech.eu/europetech/HideKMLName/ – Stein Runar Bergheim

Eksempler på georefererte kart

Verktøy – rammeverk

Kart – løsninger – presentasjoner

http://buildinginspector.nypl.org/

Fra Europeana sin oversikt over eksterne verktøy og tjenester – http://pybossa.com/

Engelsk prosjekt, jf. Eur Tech Paris 2015 – http://mapstory.org/

British Library Online Gallery – http://britishlibrary.georeferencer.com/map/hFS6SRAW6TaRRfHPiLPxD2/201407092201-seWpt6

To årganger kart – slide mellom versjonene – test
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=7b13a580-066c-11e6-a524-0e7075bba956

Reklamer
%d bloggere like this: