Skip to content

Norvegiana datasett

Apotek-kartotek. Fra DigitaltMuseum (bildet er beskåret)

Apotek-kartotek. Fra DigitaltMuseum (bildet er beskåret)

Tabellen under viser hvilke datasett som er tilgjengelige i Norvegiana (per okt. 2016).

Tabellen inneholder også lenker til detaljert dokumentasjon av det enkelte datasettet.

Datasett Innhold Antall
(per aug. 2016)
Dataeier Dokumentasjon
DigitaltMuseum Historiske fotografier, museumsgjenstander, kunst 1,8 mill objekter Ca 160 kunst- og kulturhistoriske museer dokumentasjon av data og API
Edvard Munchs fotografier Kunstfoto 150 fotografier Munchmuseet Norvegiana API
Edvard munchs brev Brev skrevet av Edvard Munch 3.681 brev Munchmuseet Norvegiana API
MUSIT arkeologi Arkeologi ca 990.000 objekter Universitetsmuseene i Norge dokumentasjon av data og API
Historiske kart Kart ca 9.000 kart Kartverket Norvegiana API
Kystreise
Kystens maritime kulturhistorie,

formidlet med video, bilder og tekster.

2.045 objekter Lindesnes fyrmuseum og Kystverksmuseene Norvegiana API
Digitalt fortalt Personlige fortellinger om kulturminner 4.658 fortellinger Mange dokumentasjon av data og API
Foto SF Fotografier 62.000 foto Fylkesarkivet Sogn og Fjordane Norvegiana API
Foto MR Fotografier 148.000 foto Fylkesfotoarkivet Møre og Romsdal Norvegiana API
Kulturhistorisk leksikon Sogn og Fjordane Artikler (utdypende) og bilder 1.826 artikler Fylkesarkivet Sogn- og fjordane Norvegiana API
Stadnamn SF Stedsnavn 175.000 stedsnavn Fylkesarkivet Sogn og Fjordane Norvegiana API
Stadnamn MR Stedsnavn 130.000 stedsnavn Fylkesarkivet Møre og Romsdal Norvegiana API
Kildenett Kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag 1.500 artikler Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune Norvegiana API
Musikkarkiv Tradisjons-musikk Sogn og Fjordane 15.000 innførsler Fylkesarkivet Sogn- og fjordane Norvegiana API
Industrimuseum Industrihistorie og arbeiderkultur 1.208 registreringer Industrimuseum.no Norvegiana API
Arkivportalen Arkivkataloger fra statlige, kommunale og private arkiver 3,4 mill dokumenter Stiftelsen ASTA dokumentasjon av data og API

I tillegg har prosjektet Kultur- og naturreise opprettet følgende datasett, som også bruker Norvegiana som teknisk plattform:

  • Kulturminnesøk – 888 kulturminner (Riksantikvaren), foreløpig for KNreises pilotområder (Bø, Sauherad, Dovre, Oslo). Originalkilden er landsdekkende
  • Naturbase – 2.856 verneområder (Miljødirektoratet), foreløpig for KNreises pilotområder (Bø, Sauherad, Dovre, Oslo). Originalkilden er landsdekkende og omfatter flere typer områder.
  • Artsdatabanken – 2.688 observasjoner av pattedyr (Artsdatabanken), foreløpig for KNreises pilotområder (Bø, Sauherad, Dovre, Oslo). Originalkilden er landsdekkende, og omfatter alle dyr og planter som er observert i Norge.

Du finner mer informasjon om det enkelte datasettet ved å klikke på lenkene over.

Reklamer
%d bloggere like this: