Skip to content

MUSIT arkeologi

MUSIT

Bronsemedalje, Frankrike, ca 1500. Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) har som oppgave å gjøre museenes samlinger tilgjengelige som åpne data. Datasettene innen naturhistorie (planter, lav, sopp, insekter osv.) tilgjengeliggjøres som nedlastbare XML-filer i Darwin Core-format med norske tillegg. Artsdatabanken og GBIF Norge gir tilgang til disse datasettene via sine søkesider og APIer. Se oversikt over omfangeet på Opptellinger av samlinger på web (tar laaang tid å laste).

De kulturhistoriske datasettene (bl.a. arkeologi, foto og mynt/medaljer) tilgjengeliggjøres gjennom enkle APIer, og det er også utviklet søkesider og enkle portalløsninger til disse. I tillegg kan man laste ned hele datasettet for arkeologi i XML-format.

Hele MUSIT arkeologi-datasettet er publisert i Norvegiana

Lenke til datasett UNIMUS arkeologi (søkeportal; web)

Data i Norvegiana

API dokumentasjon
MUSIT åpne data
Teknisk dokumentasjon i Norvegiana
MUSIT (i Norvegiana)
Geografisk detaljering
Varierer, fra område/fylke via kommune til funnsted.
Koordinatpresisjon er oppgitt for hver(t) objekt/gjenstand/post.
Geografisk dekning
Norge (verden for utvalgte datasett)
Koblingsfelt (til andre datasett)
Kobling til Riksantikvarens kulturminnesøk via en lokalitets-id (jf. API-dokumentasjonen)
Lisens Varierer, men som regel BY-NC-SA for tekstlige metadata og bilder av gjenstander
Mer informasjon
Kontaktpersoner data (innhold)
Espen Uleberg, espen.uleberg@khm.uio.no
Jarle Ebeling, jarle.ebeling@usit.uio.no
Kontaktperson API
Jarle Ebeling, jarle.ebeling@usit.uio.no
Ellen Jordal, e.k.a.jordal@usit.uio.no
Jarle Stabell, jarle.stabell@usit.uio.no
Dokumentasjon på data.norge.no
Reklamer
%d bloggere like this: