Skip to content

Metadata og formater – minimumskrav

Data må ha en tydelig recordstruktur, inkl. entydig identifikator.

Data til Norvegiana kan høstes gjennom to kanaler:

  1. XML dump, dvs import av fil
  2. OAI-PMH harvest (Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting)

Dataene må oppfylle følgende tekniske krav:

  1. Valid XML (kan også motta data som txt eller xls, men da primært i en testsituasjon)
  2. Tegnsett UTF-8
  3. Tydelig record-struktur
  4. Entydig identifikator for hver record

Nødvendige metadata – minimumskrav

Norvegiana kan motta svært ulike metadatastrukturer og omfang av typer metadata. I dette avsnittet har vi gruppert dette i absolutt nødvendige metadata (minimumskrav) og sterkt ønskelige metadata. Forøvrig kan Norvegiana motta alle andre typer metdata, som vil bli mappet til Norvegianas datamodell ABM Semantic Elements.

Innhold Felt i ABM SEN Kommentar; beskrivelse
Identifikator DC:identifier Unik identifikator. Absolutt krav.
Tittel DC:title Tittel eller overskrift for den enkelte datapost
Beskrivelse DC:description Beskrivende tekst. Kan være repeterende felt, f.eks. innhold fra flere kildefelt, eller ved oppdeling av teksten i avsnitt og underoverskrifter.
Emneord DC:subject Emneord; originale verdier fra pirmærdatabasen. Kan være repeterende felt.
Medietype eur:type Medietype – standardiserte verdier fra Europeana; kun disse lovlige fem verdiene: TEXT, IMAGE, SOUND, MOVIE, 3D
Digitalt objekt eur:isShownBy Lenke til digitalt objekt, dvs. bildefil, lydfil eller videofil.Brukes til hovedelementet i en post som ev. inneholder flere digitale elementer. Skal da lenke til det viktigste digitale elementet, for eksempel lydfil, videofil eller det mest framtredende bildeelementet.Merk at posten kun inneholder en lenke, og ikke selve det digitale objektet.
Lisens eur:rights Lisens; enten en CC-lisens, eller fire andre standardiserte lisenser fra Europeana.
Opprinnelig publisering eur:isShownAt Lenke til publisering i opprinnelig kontekst, dvs. i originaldatabasen
Dataleverandør eur:dataProvider Institusjon og eier av datasettet (navn på etat, museum, institusjon, organisasjon)

Sterkt ønskelige metadata

Kommune abm:municipality Kommunenavn
Kommunenummer abm:municipalityNr Kommunenummer
Stedsnavn abm:namedPlace Stedsnavn; ukategorisert, f.eks. område, bydel, etc.
Koordinater abm:latLong Geografiske koordinater til et punkt. Begge koordinater i ett felt, adskilt med komma (uten mellomrom) (rekkefølge nord,øst). Kan også motta koordinater i to separate felt (lat; long)Eksempel: 60.7994666671905,5.30033595547881

Mer detaljert info om Norvegianas mapping av koordinater finnes på https://github.com/delving/sip-creator/wiki/Geographic-Mapping-instructions-ABM-1.0.7

Datering DC:date Tidsperiode eller datering for selve objektet. Kan angis som årstall, eller perioder oppgitt som fri tekst (f.eks. “middelalder”).
Digitalisering DCterms:created Når objektet ev. ble fotografert. Særlig aktuelt for avfotograferte gjenstander eller arkeologiske funn.
Opphavsperson DC:creator Opphavsperson, typisk fotograf eller forfatter.
Reklamer
One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Europeana datamodell – workshop 24. august 2017 – K-lab

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: