Skip to content

Endringsprotokoll API

På denne siden publiseres det oppdateringslogg av ev. endringer i APIet og dokumentasjonen.

12. nov. 2013 – oppdatert versjon av dokumentasjon ABM Semantic Elements

Endringer

  • Vi har ikke kontroll på domenet abmu.org, selv om dette er brukt i XSDen. Dette må det ryddes opp i med en ny versjon så fort som mulig.
  • Relasjonene «domain» og «range» er tatt ut, dette blir tatt med når vi har en formell beskrivelse av dem.
  • Elementet «aboutOrganisation» er tatt ut da dette ikke finnes i XSDen.
  • Elementene «Europeana:collectionName», «Europeana:collectionTitle», «Europeana:hasDigitalObject» og «Europeana:source» er brukt i eksisterende XSD for ABM SEN, men finnes ikke i ESE. De er beholdt i dokumentasjonen, men det bør ryddes opp i dette i en neste utgave.

1. februar 2013 – første versjon av APIet ble publisert

Reklamer
%d bloggere like this: