Skip to content

Digitalt fortalt

Digitalt fortalt - sykehusDigitalt fortalt ble ble etablert i Kulturminneåret 2009 for å stimulere til bruk av digitale fortellinger som formidlingsform og metode i formidlingen av kulturarv. Digitalt fortalt inneholder personlige fortellinger knyttet til kulturarv – gjerne de spennende og annerledes fortellingene – fortellinger som er oppsiktsvekkende, engasjerende, vanskelige, morsomme eller avslørende. 4.658 fortellinger er publisert i Digitalt fortalt. I januar 2016 ble Digitalt fortalt avsluttet, alt innholdet ble overført til DigitaltMuseum, og Kulturrådet overlot til til museene og andre kulturarvsinstitusjoner å vurdere videreføring av denne typen åpne formidlingstjenester.

Digitalt fortalt inneholder følgende dataelementer:

  • selve fortellingen – tekst, bilder, lyd eller video – eller kombinasjoner
  • stedfesting – til kommune, adresse, stedsnavn eller koordinater
  • kategorier og emneord
  • ev. brukerkommentarer til fortellingen

Data fra Digitalt fortalt er tilgjengelige via Norvegianas API. Dette APIet leverer data om enkeltobjekter i xml, json eller kml-format. Ca 80 prosent av fortellingene er stedfestet med koordinater (geografiske desimalgrader og UTM 33).

Lenke til datasett Digitalt fortalt (innsyn, web)Data i Norvegiana: http://norvegiana.no/api/search?query=delving_spec%3Adifo
API dokumentasjon
Norvegiana API
Medieinnhold Teskt, bilder, lyd, video
Geografisk detaljering
Kommune, stedsnavn, adresse, koordinater
Antall med koordinater
ca 80 prosent
Geografisk dekning
Landsdekkende
Koblingsfelt (til andre datasett)
Kommune, stedsnavn, koordinater, emneord
Lisens Varierer. Er oppgitt for hvert objekt
Mer informasjon Om Digitalt fortalt
Kontaktpersoner data (innhold)
Kristin Bolgård, Kristin.Bolgard@kulturrad.no
Kontaktperson API
Sjoerd Siebinga, sjoerd@delving.eu
Dokumentasjon på data.norge.no
Digitalt fortalt
Reklamer
%d bloggere like this: