Skip to content

API – funksjonalitet og eksempler

Alle dataene i Norvegiana er tilgjengelig gjennom et åpent søke-API. API-et er dokumentert på Culture-Hub online documentation (oppdatert 5. feb 2013). Denne dokumentasjonen er en oppdatert og restrukturert versjon av dokumentasjonen.

(Tidligere versjon av dokumentasjonen er fortsatt publisert på https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation)

Dokumentasjon ”online” via API-et: http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?explain=all

APIet (ink. dokumentasjonen) er foreløpig noe uferdig, og vi mottar gjerne kommentarer og forslag til forbedringer. Bruk gjerne kommentarfeltet under, eller send en epost til lars.rogstad (at) kulturrad.no.

APIet har følgende funksjonalitet:

 • søkemuligheter – per database, fritekst, på bestemte IDer, geografi  – avstand, område (firkant, sirkel)
 • fielded query
 • output formater  – xml, json, kml
 • max antall poster per spørring – rows=1000
 • skilletegn mellom flere query-elementer – mellomrom – %20

Eksempler

Oversikt datasett

Der ikke annet er angitt er datasettnavnet (som skal brukes i APIet) det samme som tittelen på datasettet:

 • Artsdatabanken – Artsdatabanken
 • Digitalt fortalt – difo
 • DigitaltMuseum – DiMu
 • Industrimuseum – Industrimuseum
 • Kulturminnesøk – Kulturminnesøk
 • MUSIT – MUSIT
 • Naturbase – Naturbase
 • Stedsnavn – Stedsnavn

Oversikt feltnavn

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?explain=all

Datasett – alle poster – delving_spec:DiMu

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:DiMu

Datasett – alle poster med koordinater

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:DiMu delving_hasGeoHash:true

Kategori, og alle datasett – abm_category_text – 5 km avstand fra Rådhusplassen

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=*:*&qf=abm_category_text:kunst&pt=59.910586,10.734329&d=5

Medietype, og alle datasett – europeana_type_text – 5 km avstand fra Rådhusplassen

http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=*:*&qf=europeana_type_text:text&pt=59.910586,10.734329&d=5

Fra alle datasett – avstand fra et punkt – (kommer) eksempler fra pilotområdene

 • Bø:
 • Akerselva:
 • Dovre:

Fritekst søkeord

Alle poster med fritekst søk etter «stavkirke»: http://kulturnett2.delving.org/api/search?query=stavkirke

Søk i bestemte felter

 Alle poster fra datasett DigitaltMuseum: http://kulturnett2.delving.org/api/search?query=delving_spec%3ADiMu

Kombinasjon friktekst og et bestemt felt

Fritekst «stavkirke» og datasett DigitaltMuseum: http://kulturnett2.delving.org/api/search?query=stavkirke%20AND%20delving_spec%3ADiMu

Stavkirker fra DigitaltMuseum, stedfestet, maxantall rader: http://kulturnett2.delving.org/api/search?query=stavkirke%20AND%20delving_spec%3ADiMu+delving_hasGeoHash%3Atrue&rows=1000

 

Informasjon om en bestemt post – eksempel fra DigitaltMuseum

Kampen politistasjon
Kampen politistasjon

Dette objektet er ett av ca 11.000 objekter i Oslo (fotografier) som er stedfestet med detaljerte koordinater i DigitaltMuseum. Og alle disse objektene er tilgjengelige via det åpne søke-APIet – http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=delving_spec:DiMu%20delving_hasGeoHash:true&qf=abm_municipality_text:Oslo

Informasjon om ett bestemt objekt (bildet over): http://kulturnett2.delving.org/api/search?id=kulturnett_DiMu_OMU/OB.F18950

Et objekt fra Digitalt fortalthttp://kulturnett2.delving.org/api/search?id=kulturnett_difo_H-DF/DF.3893

Alle objekter fra Oslo og søkeord «Kampen»: http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=Kampen&qf=delving_spec:DiMu&qf=abm_municipality_text:Oslo

Alle objekter fra Oslo, «Kampen» – og med koordinater – som KML-fil: http://kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?query=Kampen&qf=delving_spec:DiMu&qf=abm_municipality_text:Oslo&format=kml&rows=1000

Dette resultatet kan vises i f.eks. Google Earth:

DigitaltMuseum i GoogleEarth

APIet har også ulike typer geografisk funksjonalitet:

 • alle objekter innenfor et geografisk område
 • radius fra et punkt; koordinater og en distanse
 • omskrivende firkant fra et punkt, gitt ved to koordinatpar

Norvegiana, APIet og de enkelte datasettene er nærmere beskrevet i notatet “Norvegiana og KNreise – datamodell, innhold og databaser, API”. (oppdatering 19.2.13: publisert korrigert versjon av notatet, der korrekte lenker til API er oppdatert)

Reklamer
%d bloggere like this: